• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dalbotorpsravinerna

Vägbeskrivning

Dalbotorpsravinerna är ett naturreservat beläget i kommunen Nora i Örebro Län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län, skapades den 27 november 2014 och har en storlek på 49 hektar. Hela ytan utgörs av land, varav 48 hektar täcks av skog.

Dalbotorpsravinerna är hem för en stor variationsrikedom på liten yta. Här möts olika miljöer som bäckar, källflöden, raviner och platåer, vilket skapar en unik livsmiljö för många olika arter. Den gamla barrblandskogen i reservatet är en fristad för många sällsynta arter, såsom brandticka och bombmurkla.

För att underlätta för besökare finns det både information och parkering tillgängligt i reservatet. Genom att besöka Dalbotorpsravinerna kan man uppleva naturens skönhet och samtidigt ta del av den biologiska mångfalden som finns på platsen.