• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dalstorps skogar

Vägbeskrivning

Dalstorps skogar är ett naturreservat som ligger i kommunen Storfors i Värmlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 7 april 2018. Det täcker en yta på 22 hektar.

Reservatet består helt av landyta, varav 21 hektar är skog. Skogen är blockrik och på sina håll riktigt trolsk med hänglavar och mossor. På den östra delen finns fina, gamla tallar i äldre granskog och närmast åkern finns ett fint aspbestånd. Det sydligaste delområdet är ganska litet och ligger på en höjd där man kan njuta av fina gamla tallar.

I reservatets västligaste område finns ganska blandad skog och är väl värt en upptäcktsfärd. Närmast tomten finns ett litet område med äldre lövträd. Även om det är för litet för att promenera i, är de gamla träden viktiga ur naturvårdssynpunkt.

För att underlätta för besökare finns information och parkering tillgängliga i reservatet. Dalstorps skogar är ett vackert och fridfullt område som lämpar sig väl för en stillsam promenad eller picknick i naturen.

Information
Parkering