• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dättern etapp 2

Vägbeskrivning

Dättern etapp 2 är ett naturreservat som ligger i Västra Götalands Län och förvaltas av Västkuststiftelsen. Reservatet skapades den 29 juni 2006 och har en total storlek på 400 hektar bestående av 134 hektar landyta, 266 hektar vatten och 31 hektar skog.

Dättern är en grund vik i Vänern som skiljs från Brandsfjorden av Frugårdssund. Sjön är välkänd för sitt rika fågelliv och är en viktig rastlokal för änder, gäss och vadare under flyttstråken över mellansverige. Dättern är också en av de främsta rastlokalerna för vadare i Sveriges inland. Exklusiva arter som rördrom, brun kärrhök, trastsångare och skäggmes har goda populationer i området.

Dättern spelar en viktig roll för gösens reproduktion i Vänern, då den är beroende av vegetationsfria sandbottnar och hög vattentemperatur. Kring områdena runt sjön finns rika kulturbygder med ett fornlämningsrikt odlingslandskap.

Dättern är ett populärt utflyktsmål, särskilt för fågelintresserade, och används också för fritidsfiske. Naturreservatet är ett viktigt skyddsområde för den biologiska mångfalden i området och bidrar till att bevara den unika naturen och kulturarvet i Västra Götalands Län.