• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Degeröholmen

Vägbeskrivning

Degeröholmen är ett naturreservat som ligger i Luleå kommun i Norrbottens Län. Reservatet förvaltas av kommunen och skapades den 23 maj 2003. Med en storlek på 37 hektar består Degeröholmen av 19 hektar landyta, 17 hektar vatten och 16 hektar skog.

Skogen på Degeröholmen anses till största delen vara urskog med många vindfällen och död ved. Här finns också många olika svamparter, rödlistade växter och ett rikt djurliv. Degeröholmen är också hem till sällsynta fåglar som tretåig och mindre hackspett.

Det som gör Degeröholmen extra värdefullt är landhöjningen som sker kontinuerligt och bildar ny mark. Längst ut på holmen finns botaniskt intressanta strandängar. Som ett kommunalt naturreservat är Degeröholmen ett viktigt område för bevarandet av den rika och unika naturen i Luleå skärgård.