• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Degla lövskog

Vägbeskrivning

Degla lövskog är ett naturreservat beläget i kommunerna Aneby och Tranås i Jönköpings län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län och är ett relativt nytt tillskott till Sveriges skyddade naturområden då det bildades den 21 december 2018.

Reservatet är 81 hektar stort och består av 59 hektar landyta och 21 hektar vatten. Av dessa 59 hektar är hela 44 hektar täckta av skog. Denna skog utgörs av en ovanligt stor lövskog, vilket är ovanligt i ett landskap som annars mestadels består av barrskog.

Degla lövskog är också känt för att vara ett riktigt fågelparadis. Skogen och dess våtmarker myllrar av liv och är ett utmärkt ställe för ornitologer att besöka. Området är också öppet för allmänheten att besöka och utforska.

Reservatet är ett fantastiskt exempel på hur markägare och myndigheter kan samarbeta för att skydda och bevara viktig natur. Tack vare dess skyddade status kan både djur och människor fortsätta att njuta av dess rika biologiska mångfald i framtiden.