• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Derbol

Vägbeskrivning

Derbol är ett naturreservat beläget i Örebro kommun och Örebro län. Det förvaltas av kommunen och har en total yta på 16 hektar, varav 12 hektar består av skog. Reservatet skapades den 19 april 2010 för att bevara områdets biologiska mångfald och kulturhistoriska värden.

Den öppna ängsmarken längs sjökanten ger besökare en unik upplevelse av hur landskapet såg ut för länge sedan. Här finns många spår från ett äldre kulturlandskap, inklusive ett antal odlingsrösen. Området innehåller även lummig lövskog som är vacker att besöka året runt.

Derbol är ett viktigt område för många olika arter av växter och djur. Besökare kan se bland annat blommande ängsmarker, fågelliv och andra smådjur som trivs i området.

Information om Derbol och dess historia finns tillgänglig på Örebro kommuns hemsida och på Naturkartan. Reservatet är öppet för allmänheten och är en populär plats för vandring och utomhusaktiviteter.