• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dille Stormyren

Vägbeskrivning

Dille Stormyren är ett naturreservat beläget i Krokom kommun, Jämtlands län. Det skapades den 16 november 2018 och är förvaltat av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Reservatet är 26 hektar stort och består av enbart landyta. Av dessa 26 hektar utgör 20 hektar skog, medan resten består av våtmarker påverkade av kalkhaltig mark.

Att besöka Dille Stormyren är en upplevelse för naturälskare som vill utforska skogar och våtmarker. Området bjuder på sällsynta arter som trivs i den kalkrika marken. Det är ett unikt tillfälle att se och lära om dessa speciella växt- och djurarter.

Naturreservatet är ett viktigt skyddsområde som säkerställer att den unika naturen och dess invånare bevaras för framtida generationer. Genom att skydda och bevara dessa områden bidrar vi till att upprätthålla en balans i ekosystemet och dess mångfald av livsformer.