• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Djupsjöbrännan

Vägbeskrivning

I Åsele kommun, beläget i Västerbottens Län, finns ett naturreservat vid namn Djupsjöbrännan. Reservatet, som består av 22 hektar landyta, förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 25:e april, 2017.

Djupsjöbrännan lockar till sig fågelarter som trivs i gammelskogen, tack vare sina skäggiga granar och storväxta tallar. Besökare kan ha möjlighet att få en närkontakt med en lavskrika eller se en tretåig hackspett flyga förbi. Ringar av hack runt granarnas stammar är spår efter just den tretåiga hackspetten. På döda träd kan man hitta den rosa rosentickan och många andra arter som är beroende av döda liggande träd.

Sammanfattningsvis, Djupsjöbrännan är ett vackert naturreservat i Åsele kommun som består av 22 hektar landyta med 21 hektar skog. Reservatet skapades den 25:e april, 2017 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Besökare kan uppleva en unik gammelskogsmiljö där fågelarter som lavskrika och tretåig hackspett trivs.