• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Djuptjärnbo

Vägbeskrivning

I Leksand, Dalarnas län, ligger naturreservatet Djuptjärnbo som förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Naturreservatet skapades den 11 juni 2007 och har en storlek på 26 hektar. Området består av 20 hektar skog och en landyta på 26,7 hektar och innehåller flera olika naturtyper.

En bergstopp mitt i området är bevuxen med gammal tallskog medan östsluttningen och de flackare partierna växer granskog. I granskogarna hittades flest signalarter såsom skuggblåslav på en lodyta, violettgrå tagellav och ullticka. Toppen av berget och branterna täcks av gammal tallskog som där jordtäcket är tunt och berget går i dagen blir till hällmarkstallskog. På några ställen täcks marken av ett tjockt lager renlav i den gamla hällmarkstallskogen.

I nordväst rinner två vattendrag som så småningom förenar sig i sin väg mot Fänntjärnen. Längs vattendragen är vegetationen rikare med stort örtinslag och här hittades svavelriska. Området innehåller även ett par mindre våtmarker, varav den ena omger en liten tjärn vid namn Fänntjärnen.

Sammanfattningsvis är Djuptjärnbo ett naturreservat som består av 26 hektar landyta och 20 hektar skog. Området är kuperat och innehåller flera olika naturtyper, varav en bergstopp mitt i området är bevuxen med gammal tallskog. Djuptjärnbo är ett vackert och mångsidigt naturreservat som är väl värt ett besök.