• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dovrasjödalen

Vägbeskrivning

Dovrasjödalen är ett naturreservat som ligger i Örebro län, mellan kommunerna Askersund och Hallsberg. Reservatet är 65 hektar stort och förvaltas av Regionförbundet Örebro län. Det skapades den 18:e juni 1976, och har sedan dess varit ett populärt utflyktsmål för besökare som uppskattar vildmarkskaraktären som området erbjuder.

Reservatet består av tre sjöar som ligger i en djup sprickdal i urberget. Sjöarna är omgivna av branta bergväggar och omfattande barrskogar. De mest tydliga branterna finns vid den norra sjön. I reservatet finns också en hundraårig barrblandskog och en hällmarkstallskog, där den senare har betydligt äldre tallar.

Dovrasjödalen är ett naturskönt område där besökare kan njuta av naturen och dess lugn. Med sin variation av skogar och sjöar är det ett populärt resmål för de som vill uppleva naturen på nära håll. Reservatet är ett av de mest besökta i området och är ett viktigt bevarande av den biologiska mångfalden i regionen.