• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dragsåsen

Vägbeskrivning

I Kronobergs Län, närmare bestämt i kommunen Växjö, ligger naturreservatet Dragsåsen. Reservatet förvaltas av Växjö kommun och skapades år 1999 för att bevara området och hålla det öppet för friluftsliv. Naturreservatet är 3 hektar stort och består av landyta och skog.

Dragsåsen är en rullstensås som ligger i den norra delen av Öjaby. Åsen består av ett näs och några mindre öar i Bergundaåsen, som bildades för mer än 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. Promenera upp på åsen och upplev den spännande miljön med branta sidor och vackra vyer över Helgasjöns vatten.

Rullstensåsen följer Helgasjöns västra strand i nord-sydlig riktning och blir mäktigare ju längre söderut man kommer, för att nå sin högsta punkt vid Dragsåsen. Åsen är en getryggsås med smalt krön och branta sidor. Stigen som går på toppen av åsen har troligen använts av människor och djur under mycket lång tid.

En gångbro förbinder näset med den del av Dragsåsen som är en ö. Från öns sydspets har man en härlig utsikt med vatten åt tre håll. Dragsåsen är ett viktigt område att bevara för framtiden, både för att skydda dess biologiska mångfald och för att ge människor möjlighet att uppleva naturen på nära håll.