• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dunderklintarna

Vägbeskrivning

Dunderklintarna är ett naturreservat beläget i Lekeberg kommun i Örebro län, som skapades den 11 januari 2007. Naturreservatet är en stor vildmark med gammelskog och myrar som sträcker sig över en yta på 245 hektar, varav 239 hektar är landyta och 5 hektar är vatten. Skogen i reservatet täcker en yta på 155 hektar och är rik på kulturlämningar som vittnar om dess historia.

I Dunderklintarna kan besökaren få uppleva en rik biologisk mångfald. Med lite tur kan man stöta på både järpe och tretåig hackspett. På våren spelar orrarna ute på Dammsjömossen. Det finns också en parkering för besökare som vill ta sig till reservatet.

Länsstyrelsen i Örebro län förvaltar naturreservatet och arbetar för att bevara dess unika natur och kulturarv. Genom att skydda Dunderklintarna säkerställer man att dess naturliga och kulturella värden kan fortsätta att bevaras för kommande generationer att uppleva och njuta av.