• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dyhult

Vägbeskrivning

Dyhult är ett naturreservat beläget öster om sjön Strohlången i kommunen Söderköping i Östergötlands Län. Reservatet skapades den 15 januari 2010 och omfattar en landyta på 20 hektar. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Dyhults naturreservat är kuperat och består främst av mager hällmarkstallskog med stort inslag av gamla träd och död ved, barrblandskogar och låglänta blöta tallrismossar. Området utgör en mosaik av gammelskogsmiljöer där 250-åriga hällmarkstallskogar varvas med tallrismossar och ”tjusor” med granskog och gamla aspar.

Tjädern har valt mossen i reservatets kärna, med omgivande hällar, till sin lekplats. Detta är den största skogshönan i vår skog och är känd för att vara kräsen med sin fortplantningsarena.

Reservatet har inte påverkats av skogsbruk och det finns få spår som vittnar om att skogen någonsin har bearbetats. I reservatets äldre barrskogar finns signalarter som kattfotslav, gammelgranslav och tallticka.

Besökare av Dyhults naturreservat kan ta del av information som finns på platsen, och njuta av den värdefulla skogen och dess mångfald av växt- och djurarter.

Information