• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dyviks lövängar

Vägbeskrivning

Dyviks lövängar är ett naturreservat som ligger i Tyresö kommun i Stockholms län. Reservatet är förvaltat av kommunen och skapades den 14 februari 2012. Det är 17 hektar stort och består av 11 hektar landyta, 5 hektar vatten och 6 hektar skog.

Naturreservatet innehåller en löväng med lövskog, bergbunden lövskog med ädellövträd, sumpskog, strandäng och ett vattenområde. Lövängen, som sköts med slåtter och lövtäkt, täcker en yta på 1,5 hektar.

Dyviks lövängar är ett viktigt område för den biologiska mångfalden i regionen. Här finns många olika arter av växter och djur som trivs i det varierande landskapet. Besökare kan njuta av vackra vyer och uppleva naturen på nära håll genom att vandra längs de markerade stigarna i området.

Reservatet är också en viktig plats för forskning och utbildning. Här kan studenter och forskare lära sig mer om ekosystemen och deras betydelse för miljön. Dyviks lövängar är en viktig del av det svenska naturarvet och ett viktigt steg mot att bevara våra naturliga resurser för framtida generationer.