• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ed 3:1

Vägbeskrivning

Mitt i Ed ligger ett naturreservat som kallas för Skansen. Detta lilla område är en del av en ändmorän från den senaste istiden och består av 3 hektar landyta och skog. Skansen är en lummig lövskogsbevuxen ravin som leder ner mot Stora Le.

Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 4 juli 1963. Skansen är den nordligaste ekskogen i Västra Götalands Län, och här finns även många hasselbuskar. Lundväxter som blåsippa, ormrot och trolldruva trivs i lövrädens skugga. På de torrare platåerna växer blåbär och liljekonvalj samt fibblor, gökärt och skogsnäva.

En naturstig leder genom området och här finns också olika anordningar, såsom informationsskyltar. I sluttningar och ravinens botten finns många olika ormbunkar, som till exempel strutbräken, majbräken, hultbräken och ekbräken.

Förutom den vackra skogen finns det också en möjlighet att få se några olika fågelarter. Grönsångare och svarthätta är två av de fåglar du kan få se i naturreservatet.

Skansen är ett viktigt område att bevara och uppskatta för dess unika natur och biologiska mångfald.

Information