• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Eds barrskog och våtmarker

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger inom Kroppefjälls-området som är känt för sin vildmarkskaraktär och naturvärden knutna till våtmarkerna. Området består av en mängd olika mossar, kärr och sumpskogar, där det finns flera skyddsvärda arter. I norra delen av naturreservatet löper Karl XII:s väg, eller Karolinerleden, som är en populär vandringsled.

Tjäder, orre och pärluggla häckar i området, vilket gör det till en populär plats för fågelskådning. På Kroppefjäll finns också flera små rikkärr, sjöar och tjärnar med höga naturvärden. De högsta skogliga naturvärdena är knutna till sumpskogar, lövdominerade bestånd och äldre barrskogar på kalkgrund. Smörkullamossarna utgör en mosaik av mer eller mindre sluttande kärr och mossar med mellanliggande fastmark. Här växer bland annat axag, tätört, dvärglummer, gräsull, sumpnycklar och ängsnycklar.

Eds barrskog och våtmarker är en oas för den som vill uppleva den svenska naturens skönhet och mångfald. Reservatet är en del av Kroppefjälls-området som är värdefullt på grund av sina unika naturvärden och är väl värt ett besök för alla som är intresserade av naturen.