• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ekastiga

Vägbeskrivning

Ekastiga är ett naturreservat beläget i Höör kommun, Skåne län. Naturreservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län, skapades den 18 juni 1980 och har en yta på 69 hektar.

Reservatet består främst av landytor, varav 39 hektar utgörs av skog. Här möter besökaren ett böljande landskap med bokskog och betesmarker. Ekastiga är ett kamelandskap, vilket innebär att det har skapats av inlandsisens nedsmältning.

Det kuperade landskapet domineras av en brant, delvis bokskogsklädd rullstensås. Längs åsen finns sänkor, så kallade åsgropar, som bildats av isblock som dröjt sig kvar vid inlandsisens avsmältning och därefter smält bort och skapat gropar i avlagringarna.

Förutom bokskog och betesmark finns det även en del granskog och ett mindre alkärr i reservatet. För besökare med funktionsnedsättningar finns en parkering anpassad för rörelsehindrade.

Ekastiga är ett vackert naturreservat som bjuder på en mångfald av naturupplevelser. Besökare kan utforska det kuperade landskapet och ta del av den unika historien bakom kamelandskapet som skapades för tusentals år sedan.

Parkering för rörelsehindrade