• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ekeby dreve

Vägbeskrivning

Ekeby dreve är ett naturreservat beläget i Örebro kommun, Örebro län. Det är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Örebro kommun och skapades den 15 juli 2010. Reservatet sträcker sig över en yta av 38 hektar, varav 17 hektar är landyta, 20 hektar är vatten och 11 hektar består av skog.

Reservatet ligger på en lövskogsrik udde som sträcker sig ut i Hjälmaren. Här kan man se spår efter sjösänkningen från det sena 1800-talet, där den gamla strandlinjen syns som en stensträng uppe i skogen. Skogen består till stor del av ädellövträd såsom ek, ask och lönn. I den västra delen av reservatet finns en sumpskog med gott om stående och liggande döda alar.

För den som vill veta mer om Ekeby Dreve kan man hitta information på Örebro kommuns webbplats eller på Naturkartan. Här kan man läsa mer om reservatets historia, flora och fauna samt få tips på aktiviteter och vandringsleder.