• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ekeby-ekhage

Vägbeskrivning

Naturreservatet är känt för sin biologiska mångfald, där flera olika arter av både växter och djur trivs och frodas. Reservatet är också populärt bland besökare som söker efter en plats att njuta av naturen och dess skönhet.

Ekeby-ekhage är ett viktigt område för bevarande av den biologiska mångfalden och en del av det svenska naturskyddssystemet. Genom att skydda områden som detta kan vi säkerställa att framtida generationer också kommer att kunna uppleva naturens skönhet och biologiska mångfald.