• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ekebysjön

Vägbeskrivning

Reservatet är beläget i Danderyds kommun i Stockholms län och förvaltas av kommunen. Ekebysjön naturreservat skapades den 9 januari 2009 och har en total storlek på 41 hektar. Av denna yta består 35 hektar av land, 6 hektar av vatten och 19 hektar av skog.

Reservatet utgör en viktig livsmiljö för flera hotade och fridlysta arter, tack vare de olika vegetationsområdena som finns här. Besökare kan bland annat se sumpskogar, hagmarker, strandängar och öppna vattenytor.

Ekebysjöns naturreservat är en populär plats för både naturupplevelser och rekreation. Här finns möjlighet till fiske, bad och paddling, men också fina vandringsleder. Reservatet har även ett rikt fågelliv och är populärt bland fågelskådare.

Trots att reservatet är beläget tätortsnära är det en viktig grön oas för både människor och djur. Genom förvaltning och skydd av Ekebysjöns naturreservat kan vi säkerställa att detta unika område bevaras för framtida generationer att njuta av.