• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Eriksören-Svartholmen

Vägbeskrivning

Skogen på öarna är till stor del opåverkad och domineras av granskog, med inslag av tallskog på Eriksören. Stränderna är flacka och påverkas av landhöjningen och påverkan från is och vatten.

Eriksören-Svartholmen saknar bebyggelse och är ett populärt besöksmål för folk med fritidsbåtar. Här finns möjlighet till avkoppling och naturupplevelser i en orörd miljö.