• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ettaks strömmar

Vägbeskrivning

Ettaks strömmar är ett naturreservat som ligger i kommunen Tidaholm i Västra Götalands Län. Reservatet, som skapades den 7 juli 2005, förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och har en storlek på 63 hektar.

Av denna yta utgörs 52 hektar av landyta, 10 hektar av vatten och 40 hektar av skog. Inom reservatet finns det även anordningar såsom dass, information, parkering och eldstad.

Ettaks strömmar är en nästan sex kilometer lång strömsträcka av ån Tidan som till stora delar är orörd. Reservatet består av åfåran, klibbalskog, blandskog och betesmark och är hem för ett rikt fågelliv. Här trivs exempelvis strömstaren, forsärlan och kungsfiskaren.

Vattnet innehåller både öring och färna, men öringstammen har minskat avsevärt. Förhoppningen är att restaurerade lekbottnar ska locka tillbaka öringen och gynna flodpärlmusslan, som nästan försvunnit från området.

Inom reservatet växer det också en del spännande växter, såsom safsa och klockgentiana. Safsa, även kallad kungsbräken, är en imponerande ormbunke som har sin nordligaste förekomst längs stränderna vid Ettaks strömmar. Klockgentianan, som är både vacker och sällsynt, växer i reservatets nordöstra del.

Fågellivet är rikt i området och tre arter har specialiserat sig på ett liv vid strömmande vatten. Det rör sig om strömstaren, forsärlan och kungsfiskaren. De första två står gärna och gungar på en sten i vattnet medan den senare oftast far förbi som en oljad blixt, glänsande i blått och rött.