• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Exerman-Hersby

Vägbeskrivning

Det är beläget i Vallentuna kommun i Stockholms län och förvaltas av samma kommun. Naturreservatet skapades den 1 december 2003 och har en storlek på 67 hektar. Hela området består av landyta och av dessa utgör 51 hektar skog.

Exerman-Hersbys naturreservat är känt för sin höga biologiska mångfald och det finns många olika arter av växter och djur som trivs i området. Skogen har en blandad karaktär med inslag av tall, gran och lövträd. Det finns även flera mindre sjöar och våtmarker som bidrar till områdets ekologiska mångfald.

Reservatet är öppet för allmänheten och det finns flera vandringsleder som leder genom skogen. Besökare kan uppleva den vackra naturen, se olika djur och få en känsla av lugn och ro i den tysta skogen.

Exerman-Hersbys naturreservat är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och det är viktigt att besökare respekterar området och dess flora och fauna. Genom att skydda området kan vi säkerställa att kommande generationer också kan njuta av dess skönhet och rikedom.