• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Exerman-Hersby

Vägbeskrivning

Det är beläget i Stockholms län, närmare bestämt i Österåker kommun. Naturreservatet förvaltas av Vallentuna kommun och skapades den 12:e januari 2004.

Exerman-Hersbys naturreservat sträcker sig över en yta på 3 hektar, bestående av enbart landyta och skog. Den gamla skogen som finns i området anses ha högt naturvärde och är en viktig del av naturreservatet.

På grund av sin kuperade terräng är Exerman-Hersby ett populärt område för vandring och naturupplevelser. Många besökare lockas av den vackra naturen och den unika skogen som finns i området.

Naturreservatet är också en viktig plats för bevarandet av biologisk mångfald. Här finns många olika arter av både växter och djur som är beroende av det skyddade området för sin överlevnad.

Sammanfattningsvis är Exerman-Hersbys naturreservat ett viktigt område för bevarandet av natur och biologisk mångfald. Det är en populär plats för vandring och naturupplevelser och är ett viktigt skyddat område för många olika arter av växter och djur.