• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fäbods

Vägbeskrivning

I Hofors kommun i Gävleborgs län ligger naturreservatet Fäbods. Det är ett relativt nytt naturreservat som skapades den 13 oktober 2018 och förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Naturreservatet är 8 hektar stort och består av 7 hektar landyta, 1 hektar vatten och 2 hektar skog.

Fäbods är beläget i ett mindre jordbrukslandskap i ett i övrigt skogbeklätt område. Ängsmarken i naturreservatet är fördelad på ungefär lika delar öppen respektive träd-/buskbärande mark, och den är belägen i en sluttning ner mot Fäbodsjön. Ängen ingår i Natura 2000 och består av vegetationstyperna friska och torra ängs- och hedtyper som förutom de vanligare ängsväxterna också innehåller sällsynta och hotade arter som brudsporre, fältgentiana, ängshavre, darrgräs, mandelblom, knägräs, kattfot, svart- och rödkämpar och gullviva. Svinrot och jungfrulin växer också här på en av ett fåtal kända lokaler i länet.

Ängsmarkerna vid Fäbods tillhör de allra artrikaste grässvålarna i länet med flera i länet idag sällsynta och hotade arter. Området tros ha en kontinuitet av hävd med bete eller slåtter på minst 200 år, kanske längre. Skogen i reservatet domineras av granar med en uppskattad ålder av 90–120 år. Enstaka rönn, björk och tall finns också spridda i beståndet.

Fäbods naturreservat är utrustat med information för besökare och det går att besöka området för att uppleva den vackra naturen och se de sällsynta och hotade arterna.

Information