• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fagraholms fly

Vägbeskrivning

Fagraholms fly är ett naturreservat beläget i Kronobergs län, förvaltat av Länsstyrelsen i samma län. Området skapades som reservat år 2001 och omfattar en yta på 81 hektar, varav 74 hektar utgör land och 7 hektar utgör vatten. En stor del av området består av orörd myrmark och omges av gammal skog av tall och gran. I öster gränsar reservatet till Sjöatorpasjön.

Fagraholms fly ligger cirka 3,5 km nordost om Nottebäcks kyrka i Uppvidinge kommun. I reservatet finns även vissa anordningar såsom informationstavlor och rastplatser för besökare att använda.

Myrar är en viktig del av nordisk natur och Sverige har ett internationellt ansvar att skydda opåverkade myrar. Fagraholms fly är ett viktigt område för bevarandet av denna typ av natur och är därför skyddat som naturreservat.