• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Falkbergen

Vägbeskrivning

Falkbergen är ett nytt naturreservat som ligger längs Yxningens strand i kommunen Valdemarsvik i Östergötlands Län. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Östergötlands län den 19:e oktober 2019 och täcker en yta på 26 hektar, varav 24 hektar är land och 1 hektar är vatten.

Reservatet består av en mångfald av miljöer och höga naturvärden. Området har gammal skog och tvära branter ner mot sjön. Det finns karga berg och djupa klyftor med frodig och högväxt skog. Falkbergens skogar är en av de få kvarvarande gammelskogarna i omgivningarna runt Yxningen.

Reservatet har flera småmiljöer med frasiga lavklädda hällmarker med ålderstigna tallar och djupa mossmjuka bergsklyftor med granskog och enstaka gamla aspar. Här finns också branter och steniga partier med lövträd som ek och björk. Överlag är skogen gammal och nästan helt opåverkad av modernt skogsbruk.

Besökare kan njuta av vackra vyer över sjön och dess öar. Falkbergens naturreservat är ett viktigt område för biologisk mångfald och är förvaltat av Länsstyrelsen i Östergötlands län.