• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fållökna

Vägbeskrivning

Fållökna är ett naturreservat som ligger i kommunen Flen i Södermanlands Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län och skapades den 15 november 1966. Naturreservatet har en storlek på 25 hektar, varav 11 hektar utgörs av landyta, 13 hektar av vatten och 7 hektar av skog.

I naturreservatet finns det anordningar såsom dass, information, parkering och rastplatser. Besökarna kan vandra längs stigen längs vattnet och ha en fin utsikt över den flikiga sjön Nedingen. Här och var sticker stora klippblock upp som öar i sjön. Stigen leder fram till ett bänkbord där besökarna kan ha fin utsikt över sjön.

För att komma till reservatet behöver man följa vägen en kort bit tillbaka och sedan stigen genom en beteshage. En gångbro av trä leder sedan över ett litet sund till Lagnö. Den del av rundslingan som går på den östra sidan av ön är mer kuperad med sten och rötter. Har man svårt att gå så väljer man stigen längs med västra sidan av ön.

Strandlinjen i sjön Nedingen är flikig och oregelbunden med många uddar och vikar. I reservatets norra och södra delar växer lövträd som ek, rönn, asp och björk. Och vid stränderna nära vattnet är det gott om al. De centrala delarna av Lagnö består däremot till största delen av granskog.

I det här omväxlande området med skog, gläntor och vatten trivs många fåglar. En av dem är den svartvita flugsnapparen, som kommer hit under senvåren för att föda upp sina ungar. Nära stranden på fastlandssidan mittemot Lagnö reser sig Uvberget cirka 30 meter över sjön och stupar brant ner mot vattnet. På höjden växer grova gamla ekar och stora tallar med tjock bark. Besökarna kan ta sig upp till Uvberget och slå sig ner vid bordet, plocka fram matsäcken och njuta av den vidsträckta utsikten. Kanske får man syn på fiskgjusen som kommer seglande på sina långa smala vingar?

Dass
Information
Parkering
Rastplats