• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Falshålet

Vägbeskrivning

Falshålet är ett naturreservat beläget i kommunen Heby i Uppsala Län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län, skapades redan den 19 mars 1960 och har en storlek på 1 hektar.

Reservatet består av en hektar landyta och en hektar skog av gran, asp och björk. Marken är rik på stora block och vegetationen är yppig. Mellan träden växer det bland annat tibast och olvon. Skogen är ganska fuktig och har en nordöstra del med ett stort bestånd av guckusko, en högväxt orkidé som vanligtvis bara finns i områden med hög kalkhalt. Vid Falshålet finns den kalkhaltiga bergarten diorit, vilket kan vara förklaringen till platsens rikliga växtlighet.

Den fridlysta guckuskon blommar varje år i början av juni och är en sällsynt syn med sina säregna stora blommor i rödbrunt och citrongult. Förutom guckusko kan man också hitta gullvivor, nattviol, skogsvicker och många fler växter i reservatet.

För besökare finns det en informationsskylt och en parkering i reservatet. Det är viktigt att notera att det inte är tillåtet att plocka några blommor eller gräva upp plantor. Istället är det ett fantastiskt tillfälle att uppleva den färggranna blomningen och njuta av den vackra naturen.

Information
Parkering