• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde

Vägbeskrivning

Falsterbohalvöns havsområde är ett naturreservat beläget i Vellinge kommun i Skåne län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 2 april 1993. Naturreservatet är stort, med en yta på 41398 hektar, varav 124 hektar utgörs av land och 40385 hektar av vatten.

Det som gör området unikt är dess kustvatten, som är ett sandområde utan motsvarighet i Sverige. Strandformerna förändras ständigt av vind, vågor och strömmar. De långgrunda sandbottnarna, ålgräsängarna och den stora vattenomsättningen skapar förutsättningar för ett rikt biologiskt liv.

Förutom den biologiska mångfalden, är området även populärt bland badgäster under sommaren, som flockas längs med de vita sandstränderna. För att skydda och bevara området finns det anordningar för information till besökare.

Falsterbohalvöns havsområde är en viktig del av Skånes natur och en plats som är värd att uppleva för alla som besöker området.

Information