• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fårarps mosse

Vägbeskrivning

Fårarps mosse är ett naturreservat beläget i kommunen Ystad i Skåne län. Reservatet, som täcker en yta på 12 hektar, förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och inrättades den 28 april 2023.

Området ligger i ett böljande åkerlandskap norr om Ystad och utgörs av en blöt mosse och områden med rikkärr. Dessa områden har en lång historia som slåtteräng och slåttern tillsammans med rikkärrens kalkrika vatten har skapat en spännande mix av orkidéer, slåtterblommor och färgglada mossor. Idag hålls marken öppen och blomrik av betesdjur.

Det finns även spår av en äldre historia i Fårarps mosse. Arkeologiska fynd av skallar ger sken av att mossen i forntiden kanske varit en offermosse.

Reservatet saknar anordningar för friluftslivet, men bjuder på en unik naturupplevelse i form av den färgsprakande mossen och de många olika växtarterna.