• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Färjansö-Långö

Vägbeskrivning

Färjansö-Långö är ett naturreservat som inte har påverkats av människor, vilket gör det till en unik plats för att uppleva naturen. Här finns barrskogar och orörda lövsumpskogar som ger besökarna en känsla av att befinna sig i en urskog. Andra delar av reservatet har vårdats av människan och hennes husdjur under lång tid, vilket har skapat en unik blandning av slåttermader, hagmark och skogar.

Förutom den naturliga skönheten, finns det också flera anordningar i reservatet som gör besöket mer bekvämt och tillgängligt. Det finns till exempel dass, informationstavlor och en eldstad där besökarna kan grilla.

På Färjansö och Husholmen kan man se fornlämningar som till exempel gravfält och en befästning. Dessutom kan man under vintern få möjlighet att se den mäktiga havsörnen, som kan bli 2,5 meter mellan vingspetsarna.

Färjansö-Långö är en plats för alla som vill uppleva naturen och historia på samma gång. Reservatets unika skönhet och dess anordningar gör det till en perfekt plats för en utflykt.

Fågeltorn
Dass
Information
Eldstad