• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fegen

Vägbeskrivning

Fegen är ett av Sveriges mest skyddsvärda naturreservat beläget i kommunen Svenljunga i Västra Götalands Län. Naturreservatet är förvaltat av Västkuststiftelsen och skapades den 19 maj 1980. Med en storlek på 3162 hektar är Fegen ett av de större naturreservaten i området.

Sjön Fegen är en av de större sjöarna i sydvästra Sverige och omfattas av naturreservatet. Sjön är näringsfattig och har ett största djup på 38 meter. Kalkning utförs årligen för att hindra sjön från att bli försurad. Fegen avvattnas via Svansjöarna till Kalvsjön och vidare ner via Lillån till Ätran.

Naturreservatet består av 1826 hektar landyta, 1335 hektar vatten och 1419 hektar skog. Barrskog omsluter sjön, men på vissa platser öppnar sig landskapet kring gårdar och hagmarker. Här finns också fina lövskogsbestånd med bok och andra lövträd.

Naturreservatet har anordningar som eldstad och vindskydd. Dessutom finns ett system med iordningställda lägerplatser där man kan övernatta. Fegen med angränsande sjöar som Spaden, Svansjön och Kalvsjön är populära kanotvatten med gott om små skyddade vikar, utskjutande uddar och ett 70-tal öar och skär.

Sjön Fegen har en rik fisk- och fågelliv. Här finns den omtalade vårlekande siklöjan som endast förekommer i Sverige här. Förutom denna finns ytterligare 16 fiskarter i sjön, såsom gädda, abborre, gös, gers, bergsimpa, storsik, mört, sarv, braxen, björkna, ruda, benlöja, sutare, lake och ål. Fågellivet är också rikt och här häckar bland annat fiskgjuse och storlom.