• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fibbetorpsskogen

Vägbeskrivning

I Örebro län, direkt väster om Nora stad vid Åsbosjön, ligger kommunens naturreservat Fibbetorpsskogen. Det 41 hektar stora området består av 25 hektar landyta, 16 hektar vatten och 24 hektar skog. Naturreservatet skapades den 17 oktober 1994 och förvaltas av Nora kommun.

Fibbetorpsskogen har skyddats för att bevara ett tätortsnära naturområde med höga biologiska och kulturella värden. Området bjuder på en variationsrik natur med rik förekomst av fåglar och däggdjur. Bland fågelarterna finns kattuggla, sparvuggla, stenknäck, stjärtmes och flera hackspettsarter. Däggdjuren inkluderar grävling, räv och ekorre.

Floran i Fibbetorpsskogen gynnas av att det finns kalk i marken på vissa delar av området. Det är ett viktigt habitat för många växtarter och ett fristående område i en annars intensivt brukad jordbruksbygd.

Fibbetorpsskogen är ett värdefullt naturreservat som Nora kommun aktivt skyddar och förvaltar för att bevara dess biologiska och kulturella värden.