• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fjället

Vägbeskrivning

Fjället är ett naturreservat beläget i kommunen Orsa, i Dalarnas län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 4 november 2022. Naturreservatet sträcker sig över en yta på 88 hektar, varav 87 hektar är landyta. Skogen utgör den största delen av reservatet med en yta på 84 hektar.

Fjällets naturreservat är ett populärt resmål för både människor och skalbaggar. Skogen har brunnit flera gånger vilket har skapat en unik miljö som är gynnsam för en rad krävande skalbaggsarter. Samtidigt bjuder skogen på en vacker och ljus tallskog som är en fröjd att vandra i.

En av sevärdheterna i Fjällets naturreservat är stenblocket som drar till sig klättrare. Här finns också lokar, som är märkliga sänkor fyllda av vatten och hem åt en rad sällsynta arter.

Tall dominerar skogen i naturreservatet, men det finns också smärre inslag av barrblandskog och lövträd. Träden i olika generationer visar på de upprepade bränderna som skogen har drabbats av och som har skapat gynnsamma livsmiljöer för skalbaggar och andra arter. Många träd är döende eller fallna, vilket också bidrar till den biologiska mångfalden.

Delar av skogen ligger i fuktigare områden, i anslutning till våtmarker. Dessa områden är föga påverkade av människan och bidrar till att ge intrycket av en orörd natur.

Sammanfattningsvis är Fjällets naturreservat ett unikt och vackert område med en rik biologisk mångfald. Skogen har brunnit flera gånger vilket har skapat en gynnsam miljö för skalbaggar och andra arter. Det är ett populärt resmål för både människor och djur, och en fröjd att vandra i.