• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fjelebo

Vägbeskrivning

Fjelebo är ett naturreservat beläget i kommunen Nybro i Kalmar län. Reservatet är 1 hektar stort och består av en hektar landyta och en hektar skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län och skapades den 16 oktober 1957.

Besökare kan parkera och använda rastplatsen som finns i området. Reservatet utgörs till största delen av en slåtteräng där många hävdgynnade växter trivs.

Fjelebo är ett viktigt område för bevarandet av den biologiska mångfalden i regionen. Med sin unika flora och fauna är det en plats som välkomnar besökare att uppleva naturens skönhet på nära håll.

Parkering
Rastplats