• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Flasgölerum

Vägbeskrivning

Flasgölerum är ett naturreservat som ligger i kommunen Högsby i Kalmar Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län och skapades den 12 oktober 1998. Med en storlek på 338 hektar består naturreservatet av 299 hektar landyta och 39 hektar vatten. Av landytan består 174 hektar av skog och resterande av våtmarker som ligger i anslutning till Alsterån.

I Flasgölerum finns många sällsynta insekter och växter som är beroende av grova, döda eller ihåliga träd. Dessa träd är viktiga då de utgör livsmiljöer för en rad olika arter. För att besökare ska kunna lära sig mer om området finns information och parkering tillgängligt.

Reservatet är ett viktigt område för bevarande av den biologiska mångfalden i Kalmar Län. Här kan besökare uppleva vacker natur och få en inblick i den rika biologiska mångfalden som finns i området.

Information
Parkering