• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Flemingsbergsskogen

Vägbeskrivning

Naturreservatet Flemingsbergsskogen är beläget i Huddinge kommun i Stockholms län. Det är ett av de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Flemingsbergsskogen är ett tätortsnära naturreservat som förvaltas av Huddinge kommun och skapades den 29 januari 2007.

Naturreservatets totala storlek är 966 hektar, varav 957 hektar är landyta och 9 hektar är vatten. Skogen är uppdelad i olika områden med olika skogstyper, såsom hällmarkstallskog, mossar på de höglänta delarna och näringsrikare gran- och lövskogar i de lägre områdena.

Stora delar av Flemingsbergsskogen är naturskog med höga värden, vilket betyder att skogen har fått utvecklas utan mänsklig påverkan. Området är hem till en rad olika växter och djur, inklusive utrotningshotade arter som spillkråka och hackspettar.

Naturreservatet används flitigt av besökare som vill uppleva naturen och njuta av dess skönhet. Det finns flera vandringsleder och en del av Södertörnsleden går genom området. Flemingsbergsskogen är ett populärt utflyktsmål för både vuxna och barn som vill uppleva naturen och lära sig mer om djur och växter.