• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Flygsandfältet vid Dammsjön

Vägbeskrivning

Naturreservatet vid Flygsandfältet vid Dammsjön är ett av de mest värdefulla områdena i södra Dalarna. Det är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och det har en storlek på 90 hektar. Reservatet skapades den 19 maj 1982 för att bevara områdets geologiska värden och dess flora och fauna.

Det är ett område med stora geologiska värden. Här finns södra Dalarnas bäst utbildade flygsanddyner med tydliga mjuka sanddyner. Den rörliga sandjorden ger en speciell flora och fauna som är anpassad till dessa förhållanden. Här trivs till exempel den centimeterlånga insekten myrlejonslända och mosippa.

Området kring Dammsjön är också en del av Gustafsfältet som har utpekats som ett riksobjekt. Dynfältet är ett tydligt exempel på flygsandsbildningar från tiden närmast efter det att inlandsisen smälte undan för cirka 9 000 år sedan. Området ger en bra uppfattning om hur sanddyner typiskt ser ut.

Det finns också anordningar i naturreservatet för att ge information om området och dess historia. Dynfältet används också i stor utsträckning som exkursionslokal vid geologisk undervisning.

Syftet med reservatet är främst att bevara områdets geologiska värde med en speciell flora och fauna. Området är också ett viktigt område för fåglar och andra djurarter. Det finns också en stor mängd olika växtarter i området som är anpassade till sanddynernas speciella förhållanden.

Naturreservatet vid Flygsandfältet vid Dammsjön är en viktig del av Dalarnas natur och en viktig plats för geologisk forskning och utbildning.