• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Flymossen

Vägbeskrivning

Flymossen är ett naturreservat beläget i Ljungby kommun i Kronobergs län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 14:e juni 2012. Med en storlek på hela 824 hektar består reservatet av 821 hektar landyta och 3 hektar vatten. En stor del av området består av skog, närmare bestämt 177 hektar, medan resterande delar utgörs av myrar.

Flymossen utgör en av de större och mest intressanta myrarna i länet och är en del av Hästasjömyren och Kanarpsmyren. Området är beläget i ett platt landskap med hög nederbörd, vilket har bidragit till att det finns flera stora myrar i området.

För besökare finns det möjlighet till information vid reservatet samt parkering. Flymossen är en värdefull del av Kronobergs län och erbjuder en unik naturupplevelse för den som vill utforska området.

Information
Parkering