• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Folkeberg

Vägbeskrivning

Naturreservatet skapades den 4 maj 1992 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Besökare kan ta del av flera anordningar i reservatet, såsom information, parkering och rastplatser. Det finns också flera naturstigar samt en äldre väg som fortfarande är lättframkomlig.

Vegetationen inom Folkeberg är artfattig och typisk för mager skogsmark. Det betyder exempelvis blåbär, harsyra och skogsstjärna. Inom naturreservatet finns också några fornlämningar, såsom två domarringar, ett röse och ett område med fossil åkermark.

Naturreservatet är ett relativt välbesökt utflyktsmål, främst av närboende. De stora träden ger Folkeberg en mycket speciell karaktär och en del av de grova tallarna bär ännu spår efter gamla skogsbränder. Sammanfattningsvis är Folkeberg ett viktigt skyddsområde som erbjuder en unik naturupplevelse för besökare.

Information
Parkering
Rastplats