• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fridensborgshöjden

Vägbeskrivning

Fridensborgshöjden är ett naturreservat beläget i Storfors kommun, Värmlands län. Det är ett relativt nytt reservat som skapades den 8 juni 2016 och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län. Naturreservatets storlek är 55 hektar och består helt av landyta.

Fridensborgshöjden är känt för sin gammelskog som är grandominerad, men med inslag av talldominerade hällmarker och fuktiga dråg med klibbal och björk. Västra delen och västkanten av själva höjden består av bergbrant med hällmarkstallskog. På rikare grandominerade marker varierar fältskiktet mellan lågört/smalbladig grästyp och blåbärstyp. Dessutom finns det gott om spår efter bökande vildsvin.

Skogen i Fridensborgshöjden har lämnats orörd under det senaste århundradet, vilket gör att det finns många spår efter kolning i form av kolbottnar och rester efter kolarkojor. En fin hålväg finns i den södra delen av reservatet. Det går också en nybruten väg genom områdets centrala delar.

Fridensborgshöjden är ett vackert och unikt naturreservat med en varierande terräng och en rik flora och fauna. Det är ett viktigt skyddsområde för den biologiska mångfalden i området och en populär destination för naturälskare och vandrare.