• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Frihult

Vägbeskrivning

I Skåne ligger naturreservatet Frihult som förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Reservatet skapades den 30 november 2012 och är 38 hektar stort. Av dessa 38 hektar består 37 hektar av landyta medan de resterande 2 hektar är skog. Frihults naturreservat är en del av ett sandigt backlandskap som skapades av inlandsisen för cirka 16 000 år sedan. Sedan lång tid tillbaka har marken använts för odling och bete men numera är det bara betesdjur som hjälper till att hålla markerna öppna.

Reservatet är beläget i kommunen Sjöbo och erbjuder flera anordningar för besökare som information, parkering och rastplatser. Bland Frihults gröna kullar finns även 11 dammar som är eldorado för groddjursintresserade. Naturreservatet är en unik plats som erbjuder en vacker och avkopplande miljö för besökare att njuta av.