• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fröbenbenningmossens domänreservat

Vägbeskrivning

Fröbenbenningmossens domänreservat är ett naturreservat beläget i kommunen Norberg i Västmanlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västmanlands län och skapades den 22 april 1996. Reservatets storlek är 5 hektar och består av 5 hektar landyta samt 3 hektar skog.

I naturreservatet finns det endast en anordning, nämligen informationstavlor. Fröbenbenningmossen är ett våtmarksområde som är mycket blött och därför inte särskilt besöksvänligt för människor. Trots detta trivs många olika sorters mossor här.

Naturreservatet är en viktig plats för bevarande av biologisk mångfald och är ett hem för många olika växt- och djurarter. Det är också en plats där besökare kan få uppleva naturens sårbarhet och skönhet på nära håll. Genom att skydda Fröbenbenningmossens domänreservat kan vi säkerställa att det finns en plats för dessa arter att leva och frodas även i framtiden.

Information