• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Froenahejdan

Vägbeskrivning

Naturreservatet Froenahejdan ligger i Skåne Län och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Det skapades den 27 november 2003 och är 27 hektar stort, bestående helt av landyta. Av dessa 27 hektar utgörs 23 hektar av skog.

Froenahejdan är ett mycket värdefullt skogsområde som ligger i en trakt som domineras av öppen jordbruksmark. Genom reservatet löper flera moränåsar som skapar en omväxlande miljö med både torra höjder och fuktiga sänkor.

Inne i naturreservatet finns det flera anordningar som besökare kan ta del av. Det finns information att ta del av, parkering och en rastplats för den som vill stanna till och vila.

Froenahejdan är ett fantastiskt exempel på hur man kan bevara värdefulla naturområden mitt i en trakt som domineras av jordbruksmark. Här finns det möjlighet att uppleva en omväxlande miljö med både skog och sänkor.