• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Furnäsudds domänreservat

Vägbeskrivning

Furnäsudds domänreservat är ett naturreservat beläget i Mariestad kommun, i Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades 1996, den 21 juni. Det omfattar en yta på 3 hektar, som helt utgörs av skogsmark.

Tallarna i området är högväxta, men vindutsatta lägen gör att vissa av dem är lägre och mer knotiga. De flesta tallarna är mycket gamla, mellan 200-250 år, vilket är en ovanlig syn i dagens skogar. I området finns också många döda och halvdöda träd, vilket är gynnsamt för hålbyggande fåglar.

Vegetationen i Furnäsudds domänreservat är artfattig men typisk för mager tallskog. I reservatet finns också informationsskyltar som beskriver områdets historia och natur.

Reservatets placering vid Östersundets östra strand gör det till en viktig del av det omgivande ekosystemet. Furnäsudds domänreservat är en plats som är väl värd ett besök för den som vill uppleva en bit av det svenska skogslandskapet och lära sig mer om dess historia och flora och fauna.

Information