• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Furuholmen

Vägbeskrivning

Furuholmen är ett naturreservat beläget i kommunen Luleå i Norrbottens län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 31 oktober 1997. Reservatets storlek är 34 hektar, varav 2 hektar är land och 32 hektar är vatten. Skogen täcker endast en hektar av reservatet och består av gles björkskog med inslag av några yngre granar.

Furuholmen är känt för sitt rika fågelliv. Fiskmås, tärnor, trut och grågäss trivs här på ön som omges av en albård. Madrör är det vanligaste gräset längs stränderna i den inre delen av reservatet medan gultåtel är vanligare närmare vattnet. Andra arter som finns här är älggräs, strandvänderot, slåtterblomma och vattenmåra.

I skogen på Furuholmen kan man hitta mjölkört och skogskovall samt fläckar där det växer vitpyrola och skogsstjärna. Reservatet är en viktig plats för biologisk mångfald och är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkning och turister. Här kan man uppleva en lugn och rofylld naturupplevelse med möjligheter till fågelskådning och vandring.