• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Furustad

Vägbeskrivning

En av de mest intressanta sevärdheterna i området är gården Furustad, som är ett botaniskt och kulturhistoriskt värdefullt torpställe vid stranden. Gården har varit brukat sedan lång tid tillbaka och har tidigare tillhört byn Valsebo. Idag är områdets åker- och ängsmark i ett skede av igenväxning och vissa delar sköts för att bibehålla de botaniskt värdefulla ängsmarkerna.

Gården Furustads odlingsmarker är mycket botaniskt rika med många olika arter, bland annat brudsporre, prästkrage, liten blåklocka, väddklint, rödklint och fyrkantig johannesört. Den omgivande skogsmarken i branterna öster om odlingsmarken, liksom Furustadsön, domineras av hällmarkstallskog med inslag av granskog. Här finns också en blockmark med blåsippa, vårärt, ormbär och trolldruva.

För besökare finns det anordningar som ett vindskydd med eldstad, vedförråd, toa och sopkärl. Det finns också information om området och en parkering för den som kommer med bil eller annat fordon. Naturreservatet Furustad är ett vackert och intressant område att besöka både för naturälskare och den som är intresserad av kulturhistoria.