• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gamla Ekudden

Vägbeskrivning

Gamla Ekudden är ett naturreservat beläget i Mariestads kommun, Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av kommunen och skapades den 2 mars 1993. Med en storlek på 26 hektar består reservatet av 21 hektar landyta och 5 hektar vatten. Här finns även en skog på 11 hektar.

Ekudden är en platt udde som sträcker sig ut i Vänern och begränsas i öster av Tidans utlopp i sjön. Morän och sand bildar udde och Tidans långgrunda stränder är en viktig rastplats för framförallt vadarfåglar. Området är rikt på träd, såsom ek, sälg, fågelbär, asp och tall. De gamla ekarna på udden är knotiga och vidkroniga och har ett högt naturvärde.

Gamla Ekudden används flitigt som ett rekreationsområde och är en populär destination för vandrare och naturentusiaster. Här kan man njuta av den vackra naturen och få en paus från stadens brus.