• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gammelgårdsberget

Vägbeskrivning

Gammelgårdsberget är ett naturreservat som ligger i Åsele kommun, i Västerbottens län. Det är ett relativt ungt reservat, skapat den 16:e oktober 2009, som förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Reservatet är 247 hektar stort och består av 248 hektar landyta, varav 201 hektar utgörs av skog.

Gammelgårdsberget är en imponerande syn med sina bergsbranter, stup och lodräta väggar. Här finns också en riktigt gammal granskog med flera hundra år gamla granar och tallar. På hällmarkerna finns många grova, låga tallar som också de är flera hundra år gamla.

Reservatet är rikt på liggande och stående död ved av olika trädslag. Detta skapar en gynnsam miljö för flera sällsynta och rödlistade arter som är beroende av en sådan miljö. Exempelvis har gränsticka, doftskinn, rosenticka, rynkskinn, praktklipptuss, stor aspticka och lappticka hittats inom området.

Gammelgårdsberget är ett viktigt naturreservat och en vacker plats att besöka för den som vill uppleva en bit av den svenska naturen.